Sporządzanie dobrego biznesplanu

Niezależnie od tego jaką działalność gospodarczą prowadzimy, w jakiej jesteśmy branży oraz na jaką skalę działamy trzeba sporządzić dobry biznesplan. Jest to bardzo ważny krok dla tych, którzy chcą ruszyć z własnym biznesem. Bardzo wielu ludzi uważa biznesplan za nudny obowiązek, jednak jest to bardzo ważne i przydatne narzędzie, które pozwoli nam sprawnie prowadzić firmą. Dokument ten przedstawia przedsiębiorcy najważniejsze informacje na temat naszego produktu. Jest to też niezbędny wymóg w instytucjach gdzie staramy się często o dofinansowania.

Prawidłowo napisany biznesplan powinien:

  1. Mieć bardzo dobrze przemyślany pomysł
  2. Mieć zwięzłe i jasne zdania
  3. Pokazać, że firma będzie przynosiła zyski a nie straty
  4. Posiadać logiczną strukturę

Co zawiera biznesplan?

Strona tytułowa

Jest to sprawa oczywista. Strona tytułowa powinna zawierać logo i nazwę firmy, imię i nazwisko autora dokumentu, adres firmy, inne dane kontaktowe, data, numer wersji i klauzula poufności.

Spis treści

Umieszcza się go bezpośrednio po stronie tytułowej.

Streszczenie

Streszczenie biznesplanu ma za zadanie zainteresować potencjalnych przyszłych inwestorów. Jeżeli nam się to uda to przeczytają oni kolejne rozdziały tego dokumentu. Posiada ono skondensowane informacje na temat produktu czy usługi oraz określa jego czynniki powodzenia i ryzyka. Prezentuje również oczekiwane wyniki finansowe. Streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron i przygotowuje się je na końcu gdy mamy już opracowany cały biznesplan.

Postaraj się postawić w roli inwestora i zadaj sobie parę pytań na temat produktu. Na te pytania twoje streszczenie powinno odpowiedzieć.

Opis twojego pomysłu

Ta część biznesplanu prezentuje jakie korzyści dostarcza twój produkt potencjalnym klientom. Musisz opisać co nowego prezentuje twój pomysł. Spróbuj zaprezentować produkt lub usługę z punktu widzenia nowego klienta. Opisz również dlaczego twój pomysł lepiej zaspokoi potrzeby konsumentów niż produkt konkurencji. Opis powinien zawierać dokładny wygląd produktu, jaka jest faza tworzenia pomysłu, jak wygląda dalszy plan rozwoju, jakie są koszty inwestycji, jaka jest grupa docelowa, czym nasza oferta się wyróżnia i jakie korzyści dostarczamy naszym przyszłym klientom.

Osoby zarządzające

Nie można lekceważyć tej części biznesplanu. Tutaj przedstawiamy CV właściciela firmy oraz współpracowników. Dokładnie opisujemy kwalifikacje i profesjonalne doświadczenie pracowników.

Rynek i konkurencja

Jest to bardzo ważny punkt biznesplanu. Im bardziej szczegółowo rozpracujemy rynek w naszej branży tym większe prawdopodobieństwo mamy na prawidłową kalkulację biznesową. Musimy dokładnie poznać branżę, w której działamy, konkurencję oraz jej produkty, potencjał nabywczy oraz charakterystykę klientów w naszej branży. Bardzo ważne jest to aby uwzględnić produkt, który nie posiada konkurencji na rynku. Ma on największą szansę na sukces naszego biznesu i może on rzutować na całe przedsięwzięcie.

Podsumowując

Gdy piszemy biznesplan ważne jest to, żeby posługiwać się wiarygodnymi danymi. Nie stosując się do tego możemy wzbudzić podejrzenia u osoby, która oceniać będzie nasz biznesplan. Może to skutkować odmówieniem finansowania czego byśmy nie chcieli. Warto dodać do dokumentu załączniki, które przedstawiać będą nasze wyliczenia i tym samym je urzeczywistnią. Brak planu działania to droga do porażki finansowej więc skupmy się na tym co robimy i napiszmy starannie nasz plan na biznes.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Może Cię również zainteresować:

Leave a Comment