Jak założyć spółkę cywilną?

Jeżeli przedsiębiorca chce prowadzić swój biznes razem z współpracownikiem to najprostsza formą takiej działalności jest spółka cywilna. Jej forma umożliwia połączenie doświadczenia, pomysłów, finansów wspólników. W tym artykule dowiecie się jak ją założyć oraz o czym należy pamiętać?

Kto może tworzyć spółkę cywilną?

Spółkę cywilną stworzyć mogą oczywiście osoby fizyczne jak i osoby prawne. Jeżeli chodzi o te drugie to muszą oni posiadać osobowość prawną (spółki kapitałowe np. Z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, ale również i fundacje jak i stowarzyszenia). Spółkę cywilną mogą również utworzyć ułomne osoby prawne, które nie posiadają osobowości prawnej jednak mają zdolność do czynność prawnych.

Osoby fizyczne natomiast mogą wybrać taki rodzaj działalności jeśli spełniają dwa warunki. Wspólników musi być oczywiście co najmniej dwóch. Natomiast każdy z tych wspólników musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (czyli CEIDG). Tu jest z całą pewnością pomocna rejestracja spółki Katowice.

Umowa

Spółka powstaje gdy między wspólnikami zawarta zostaje umowa. Zobowiązuje ona do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Taka umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej i powinna określać dane wspólników, ich cel gospodarczy, nazwę spólki, wysokość wnoszonych wkładów finansowych, sposób podejmowania decyzji, udział w zyskach i stratach oraz możliwość podziału i wypłaty zysków.

Wkład wnoszony przez wspólników

Jeżeli wspólnicy chcą osiągnąć swój cel gospodarczy, niezbędny do tego będzie wkład własny. Jednak nie muszą być to środki finansowe. Do wkładu finansowego możemy zaliczyć świadczenie usług w określonym terminie, prawo własności nieruchomości, wartość rzeczowa, przeniesienie praw obligacyjnych jak i przeniesienie na wspólników praw rzeczowych.

Jeśli chcemy jako wkład wnieść nieruchomość to umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to momentu kiedy zakładamy spółkę jak i rozszerzamy jej działalność. Natomiast jeśli w umowie nie zawarto wysokości wkładu finansowego, przyjmuje się wtedy, że są one jednakowe. Jeśli chcemy to zmienić to każda zmiana wkładu wymaga nowej umowy.

Wybór formy opodatkowania

Płatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy a nie spółka. Na podstawie ich udziału w zyskach dzieli się między nich przychody i koszty. Mogą oni rozliczać się według skali podatkowej (18%; 32%), według jednolitej stawki (19%), za pomocą karty podatkowej oraz w formie zryczałtowanej.

Jeśli jeden wspólnik wybierze formę ryczałtu czy karty podatkowej to pozostali wspólnicy muszą rozliczyć się w ten sam sposób. W przypadku wyboru podatku liniowego, pozostali wspólnicy mogą już rozliczać się w skali podatkowej i odwrotnie. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki.

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli chcemy rozwiązać spółkę to możemy to zrobić za pomocą porozumienia stron lub wypowiedzenia umowy. Jeśli wypowiedzenie ma być skuteczne w roku obrachunkowym to powinno ono nastąpić trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Reszta wspólników pozostających w spółce powinni zwrócić rzeczy, które wniósł odchodzący, wypłacić wartość wkładu oraz wypłacić część wartości majątku spółki pozostałego po odliczeniu wkładów wszystkich wspólników.

Gdy spółka ma więcej niż dwóch wspólników może nadal działać w zmniejszonym składzie, natomiast jeżeli spółka jest dwuosobowa, działalność automatycznie się kończy.

Może Cię również zainteresować:

Leave a Comment